Oferta

Nasza oferta obejmuje najwyższej jakości usługi:

 • organizacja ksiąg rachunkowych, ustalanie polityk rachunkowości i planów kont,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo rachunkowe,
 • pomoc w wyborze optymalnych źródeł finansowania działalności,
 • ponowne sporządzanie / korygowanie ewidencji podatkowych i księgowych,
 • analizy i prognozy finansowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych Klienta,
 • reprezentacja Klienta przed organami kontroli skarbowej,
 • organizacja systemów informatycznych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie finansów, rachunkowości i podatków,
 • bieżąca obsługa rachunkowa, podatkowa i kadrowa,
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • usługi atestacyjne,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • doradztwo podatkowe,
 • optymalizacje podatkowe.