Współpraca

Dzięki rzetelnemu przygotowaniu merytorycznemu w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz doświadczeniu zdobywanemu w wielu różnych przedsiębiorstwach, dysponujemy zasobem wiedzy i umiejętności, którymi chętnie się dzielimy. Już w latach 20-stych ubiegłego wieku Henry Ford zauważył, że jeśli ktoś może zrobić coś lepiej i szybciej, to należy skorzystać z jego możliwości – zlecając zadanie do wykonania podmiotom spoza przedsiębiorstwa. W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań możemy zaproponować stałą obsługę rachunkowo-podatkową lub świadczenie usług incydentalnie.

Zlecenie prowadzenia ewidencji księgowych, podatkowych i spraw płacowych podmiotowi zewnętrznemu oznacza redukcję kosztów utrzymania działów księgowych i możliwość skupienia się na podstawowych celach przedsiębiorstwa. Ponadto zmniejszone zostaje ryzyko popełnienia błędu będącego następstwem nieznajomości zasad rachunkowości i aktualnych przepisów prawa.

Jednorazowa czy okresowa współpraca również niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim są nimi wsparcie Zarządzających przedsiębiorstwem specjalistyczną wiedzą przy podejmowaniu przez nich decyzji w zakresie podatków, finansów i rachunkowości, ale także upewnienie ich, że utrzymywane w przedsiębiorstwach działy księgowe funkcjonują poprawnie.

Niestety wiele osób zatrudnionych w działach księgowych w przedsiębiorstwach czy prowadzących biura rachunkowe ukrywa brak dostatecznych kompetencji do realizacji powierzonych im zadań w obawie przed utratą pracy czy zleceń. Prowadzi to często do trudnych dla przedsiębiorstw sytuacji, gdy okazuje się, że księgi rachunkowe prowadzone były nierzetelnie lub w ogóle (!), że w urzędach skarbowych zalegają wysokie nadpłaty, nietykalne ze względu na brak pewności prawidłowości ewidencji podatkowych i wiele innych. Niekiedy wystarczą kilkugodzinne konsultacje i krótki przegląd ewidencji. W innych przypadkach konieczne okazuje się większe zaangażowanie specjalistów. Niemniej, w każdym przypadku, przedsiębiorca powinien uzyskać wiedzę o występujących nieprawidłowościach i przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, albo uzyskać pewność, że służby finansowo-księgowe działają właściwie, czego Państwu serdecznie życzymy.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą